Aktuality

27.11.2016 Tisková zpráva: Zelená úsporám i na odpad a střechy s vegetací

Zdroj: ČTK

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) začne podporovat výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Stavebníci mohou využít dotaci 100 miliónů korun.

Nová výzva bude kontinuální, to znamená, že o dotaci budou moci lidé žádat průběžně do roku 2021 nebo do jejího vyčerpání. Vyhlásilo ji v pondělí ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP), informovala Dominika Pospíšilová z ministerstva. Podmínky jsou upraveny i pro podporu na solární systémy.

NZÚ se vedle dotací pro rodinné a bytové domy rozšíří o dotace na využití tepla z „šedé“ odpadní vody a budování zelených střech. Budovy s těmito střechami jsou částečně nebo zcela pokryté vegetací a půdou. Příjem žádostí na programové novinky začne 9. ledna příštího roku.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) k rozšíření programu uvedl, že ministerstvo chce přispět k větší nabídce bytů s velmi nízkou energetickou náročností. Energeticky úsporných bytů je v Česku zatím zhruba 700.

Stavebníci mohou dotací pokrýt 15 procent výdajů na výstavbu na jeden projekt. Peníze mohou dodatečně získat i na zpracování odborného posudku nebo zajištění dozorové činnosti, ovšem pouze pokud stavbu řádně zkolaudují. Musí mít také platné územní rozhodnutí. Celková výše dotace nesmí podle MŽP přesáhnout 30 procent z celkových způsobilých výdajů a zároveň 15 procent z celkových výdajů na stavbu bytového domu.

Také dotace na zelené střechy mají přispět k úspoře energie na vytápění a chlazení. Zelené střechy okysličují, ochlazují a zvlhčují okolní vzduch a tím narušují „tepelné ostrovy“ obsahující převážně asfalt a beton.

Podle letošních údajů Asociace výrobců minerální izolace vzrostla loni plocha tzv. zelených střech v ČR o zhruba 15 procent na 130 000 metrů čtverečních. To jsou zhruba dva spartakiádní stadióny na Strahově. NZÚ nabízí dotace až 500 Kč/m2 půdorysné plochy zelené střechy.

Ředitel SFŽP Petr Valdman dodal, že nově podpoří využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů tam, kde nemohou být standardní fotovoltaické panely. Dotace míří i na instalaci zařízení využívajících teplo z odpadní vody, a to formou fixní dotace 5000 Kč na bytovou jednotku.

Všichni zájemci mají možnost ST Energy i nadále poptávat, popřípadě oslovit přímo na www.stenergy.cz

19.10.2016 Tisková zpráva: ST Energy s.r.o. nadále pokračuje v obchodní činnosti včetně dodávek elektřiny a plynu.

Společnost ST Energy s.r.o. dodává elektřinu zákazníkům ve všech distribučních územích v České republice, včetně distribučního území, provozovaného společností ČEZ Distribuce a.s. , a to na základě
Smlouvy o dodávkách elektřiny.

Dne 15.10. 2016 v 24:00 hodin, ST Energy musela ukončit poskytování služby o Sdružených dodávkách elektřiny pro zákazníky jen v distribučním území ČEZ Distribuce.

Odůvodnění:
Jelikož nedošlo k oboustranné obchodní dohodě mezi společností ST Energy s.r.o. a společností ČEZ Distribuce a.s. , byla společnosti ST Energy s.r.o. vypovězena Rámcová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy na elektřinu pro jejich stávající a budoucí zákazníky.

Proto ode dne 16. 10. 2016 ST Energy s.r.o. ze zákonných důvodů nemůže zajistit poskytování sdružených služeb dodávky elektřiny (souhrnné zajištění a vyúčtování dodávky silové elekřiny a její distribuce) zákazníkům v distribučním území ČEZ Distribuce, ale pouze dodávky silové elektřiny.

Společnost ST Energy nadále spolupracuje se zákazníky na území ČEZ Distribuce, a to na základě Smlouvy o dodávce elektřiny (dále SoD) se všemi právy a povinnostmi.

ST Energy s.r.o. , je schopna a připravena na základě podepsané Plné moci za zákazníka uzavřít:
- SMLOUVU O POSKYTNUTÍ distribuce elektřiny z napěťové hladiny nízkého napětí(nn)
- SMLOUVU O POSKYTNUTÍ distribuce elektřiny z napěťové hladiny vn,
vvn
s provozovatelem distribuční soustavy a zároveň vyřídit veškerou potřebnou administrativu pro zákazníka zcela zdarma.

Zákazník platí odděleně Dodavateli elektřiny (ST Energy s.r.o.) za dodávku silové elektřiny navýšenou o daň z elektřiny a DPH a provozovateli distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. za všechny regulované služby včetně DPH.

Takto postupuje společnost ST Energy i v poskytování dodávek plynu pro zákazníky v distribučním území GasNet, s.r.o.
Tímto způsobem společnost ST Energy s.r.o. zajišťuje pro všechny svoje stávající i budoucí zákazníky dodávky elektřiny a zemního plynu, a to na následovně:
I. Dodávky Elektřiny
- Na základě Smlouvy o sdružených službách (SoSS), na území E.ON Distribuce a PRE Distribuce
- Na základě Smlouvy o dodávce (SOD), na území ČEZ, EON, PRE Distribuce

II. Dodávky Plynu
- Na základě Smlouvy o sdružených službách (SoSS), na území E.ON Districe a PP Distribuce
- Na základě Smlouvy o dodávce (SOD), na území GasNet, E.ON, PP Distribuce.

Společnost ST Energy přináší zákazníkovi možnost výběru smluvního vztahu a dosažení vyšších úspory za platby energií.

Vzhledem k tomu, že ST Energy s.r.o. nadále dodává svým odběratelům elektrickou energii a zemní plyn na celém území ČR, nabízí svým odběratelům elektřiny, postižených touto nemilou záležitostí, možnost uzavřít novou Smlouvu na dodávku elektřiny (SoD), případně Dodatek ke stávající Smlouvě (SoSS). To znamená, že ST Energy s.r.o. by nadále fungovala jako dodavatel elektřiny se všemi povinnostmi a právy (fakturace jen za dodávku silové elektřiny). Dosavadní smluvní a cenové podmínky by byly plně zachovány (např. smlouva na dobu určitou či neurčitou).
Se společností ČEZ Distribuce a.s., co by distributorem, bude uzavřena pouze smlouva o distribuci se všemi právy a povinnostmi (fakturace jen za regulované služby). Smlouvu o distribuci elektřiny uzavře ST Energy s.r.o. za zákazníka na základě Plné moci. Tato služba bude provedena zcela zdarma.

Společnost ST Energy ujišťuje všechny dotčené zákazníky, že jim bude vystaveno standartní vyúčtování, na základě kterého obdrží zákazník vyúčtovací fakturu.

V kalkulátoru cen energií TZB-info (http://www.tzb-info.cz/ ) bude nabídka ST Energy nadále bez omezení pokračovat a bude průběžně aktualizována.

Všichni zájemci mají možnost ST Energy i nadále poptávat, popřípadě oslovit přímo na www.stenergy.cz