Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou moderní vytápěcí zařízení, které se řadí k alternativním zdrojům energie. Umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody.

ST Energy zajišťuje dodávku, montáž, údržbu, opravy a rekonstrukce tepelných čerpadel a výměníkových stanic v bytových jednotkách, rodinných domech, panelových domech, ve firemních a průmyslových objektech na území ČR i v zahraničí. Dále zajistíme odpojení objektů od centrálního zdroje tepla a výstavbu nových tepelných čerpadel.

V případě zájmu nebo dotazů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme s rozhodnutím vhodného typu tepelného čerpadla a připravíme pro Vás individuální ceny.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo obsahuje čtyři základní části chladícího okruhu: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Odebrané venkovnímu prostředí se ve výparníku předává pracovní látce (kapalnému chladivu) při relativně nízké teplotě. Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a páry jsou následně stlačeny v kompresoru na vysoký tlak. Stlačené chladivo je přiváděno do kondenzátoru, kde při kondenzaci předává teplo do topné vody za vyšší teploty, než bylo teplo ve výparníku odebráno. V expanzním ventilu se cyklus uzavírá a dochází ke snížení tlaku chladiva na původní hodnotu ve výparníku (TZB).

Tepelná čerpadla dělíme do několika skupin dle toho odkud potřebné teplo získáváme a jakým médiem ho dále rozvádíme.

T.Č. VZDUCH-VODA

Tepelná čerpadla vzduch-voda fungují tak, že nasávají teplo z všudypřítomného okolního vzduchu. Součástí každého tepelného čerpadla je výparník, prostřednictvím něhož proudí vzduch skrz ventilátor a tímto dochází k předání tepla chladivu, které je poté stlačováné kompresorem. U tohoto procesu dochází k přehřátí vzduchu, které je následně předáván do topné vody. Vzduchová tepelná čerpadla v sobě mají také dále zabudován tzv. bivalentní zdroj (např. elektrokotel) a to z toho důvodu, že při velice nízkých venkovních teplotách, může zcela jednoduše dojít ke snížení jejich efektivnosti. Není proto úplně vhodným řešením pořizovat si k rodinným domům vzduchová TČ s právě takovým výkonem, který by byl schopen pokrýt jako jediný tepelný zdroj tepelné nároky i při tak velmi nízkých teplotách. Takto chladných dní je totiž v hlavní topné sezóně jen poskromnu a nebyl by proto využitý tak, jak by by bylo vhodné.  

T.Č. ZEMĚ-VODA 

Jak již napovídá samotný název, pro toto čerpadlo je zdrojem tepla energie, kterou získává ze země. U těchto čerpadel existuje možnost vybrat si jednu ze dvou variant, a to buď geotermální vrty nebo plošný kolektor. Ať už se rozhodnete kteroukoliv variantu, obě využívají jako teplonosné médium nemrznoucí směs - solanku. Díky této směsi je teplo předáváno chladivu, a to prostřednictvím výměníku, který má v sobě každé čerpadlo zabudován. Teplo je poté stlačováno kompresorem a tím způsobem dochází k jeho přehřátí a následnému předání do topné vody.

 

T.Č. VODA-VODA 

Zdrojem tepla pro TČ voda - voda bývá obvykle podzemní voda. Každé čerpadlo voda - voda má v sobě zabudovaný výměník, do kterého přichází tzv. zdrojová voda. Ve výměníku následně dochází k procesu, při kterém je teplo předáváno chladivu, a to je v poslední fázi stlačováno kompresorem. Tímto způsobem dochází k jeho přehřátí a vzniká teplo, které je poté prostřednictvím druhého výměníku předáváno topné vodě. Tepelná čerpadla voda-voda patří k nejúčinnějším zdrojům tepla - pracují s vysokou mírou efektivity.

T.Č. S INTEGROVANOU REKUPURAČNÍ JEDNOTKOU

S výstavbou nových nízkoenergetických a pasivních domů a s instalacemi nových těsnějších okenních výplní se stává problém dostatečného větrání čím dál aktuálnějším až zcela nepostradatelným. Tento problém je řešitelný systémem řízeného větrání pomocí rekuperační jednotky nebo rekuperační jednotky s tepelným čerpadlem vzduch/voda a vzduchotechnických rozvodů do jednotlivých místností. Výběrem rekuperační jednotky s tepelným čerpadlem vyřešíte jedním zařízením hned několik oblastí: - větrání, ohřev užitkové vody, vytápění objektu. Navíc je možné toto zařízení kombinovat se solárními kolektory.

Pokud byste měli zájem jít dál s vašim rozhodnutím o instalaci tepelného čerpadla, rádi Vám zpracujeme technickou a individuální cenovou nabídku na tepelné čerpadlo. Stačí nám zavolat/poslat email s následujícími informaci, a vše další nechte na nás.

Potřebné informace:

  • Tepelné čerpadlo bude určeno pro... (např. vytápění, ohřev teplé vody, ohřev bazénové vody, nebo jiný účel)
  • Informace o objektu (tepelná ztráta objektu v kW, vytápěná plocha v m2, počet osob v objektu, lokalita instalace, roční spotřeba energie pro vytápění v kWh/rok, m3)
  • O jaký typ tepelného čerpadla mate zájem (země – voda, vzduch-voda, voda- voda, či Tepelné čerpadlo s integrovanou rekuperační jednotkou)
  • Váš topný system (radiátory, podlahové topení, nebo jiný systém)
  • Kombinace tepelného čerpadlo s jiným zdrojem tepla (např. Solární kolektory, plynový kotel, kotel na tuhá paliva, elektrický/olejový kotel, nebo jiné)