Veřejný sektor

Do této skupiny patří kraje, města, obce, svazky obcí a různé typy příspěvkových organizací.

Díky dobré znalosti municipální problematiky a individuálnímu přístupu vám pomůžeme najít nejvhodnější řešení vaších potřeb.

 

Tato stránka je momentálně pod rekonstrukcí.