Výrobci

Fotovoltaika – Solární elektrárny

Využití energie slunečního záření patří k nejčistším a nejšetrnějším způsobům výroby elektrické energie. Základním principem je fotoelektrický jev, tedy uvolňování elektronů z některých materiálů působením slunečního světla, který byl objeven francouzským fyzikem Alexandrem Edmondem Becquerelem již v roce 1839.

Přímou přeměnu slunečního světla na elektrickou energii zajišťují fotovoltaické elektrárny. Současné solární systémy umožňují získat z jednoho metru aktivní plochy až 110 kWh elektrické energie za rok. V našich podmínkách, kdy slunce nesvítí po celý rok, je výkon slunečních elektráren nižší, přesto jsou významným obnovitelným zdrojem energie i pro Českou republiku. Mají mnoho možností instalace a využití ve velkém i malém domácím měřítku.

Vodní elektrárny

Voda byla využívána jako zdroj energie už ve starověku. Vodní kola, mlýny a jezy byly i v České republice v minulosti běžnou součástí malých i velkých vodních toků a tradice vodních elektráren u nás sahá až k přelomu 19. a 20. století. Některé z nich, například ve Veselí nad Moravou z roku 1913, se zachovaly a plní svou funkci dodnes. Moderní vodní elektrárny jsou v České republice nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem elektrické energie.

Vodní elektrárny jsou šetrné k životnímu prostředí. Jejich provoz je bezpečný, nevytváří odpad a neznečišťuje ovzduší. Přehrady, vzniklé výstavbou vodních elektráren, jsou často využívány také k rekreaci a některé plní funkci důležitých protipovodňových hrází.

Větrné elektrárny

Využívání větrné energie má na území České republiky velkou tradici. V minulosti se stavěli větrné mlýny, které byly využívány například k mletí obilí, čerpání vody nebo lisování oleje. První větrný mlýn byl postaven už v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze.

Výstavba prvních větrných elektráren v České republice začala v 80. letech minulého století. V současné době jsou malé soukromé i velké větrné elektrárny provozovány zhruba na stovce lokalit. Využívání obnovitelného zdroje větru je ekologický a dlouhodobě udržitelný způsob výroby energie. Jako negativní faktor je obecně vnímán nestabilní výkon, hlučný provoz a viditelný zásah do vzhledu krajiny. Nové technologie se však snaží tato negativa omezit.