Dodávka elektřiny

Bez elektrické energie nelze být. Již Vám ale někdo řekl, že náklady na energii můžete optimalizovat. Není lepší a horší elektřina, pouze dražší a levnější dodavatelé.
Každá cena elektřiny se skládá ze dvou složek – ze samotné dodávky elektřiny a z poplatku za distribuci, který tvoří až 35 procent z ceny energie.
My jsme firma, která se zabývá celým spektrem  výroby, dodání a odkupu elektrické energie. Mimo jiné stavíme fotovoltaické elektrárny.

Pro domácnosti


 

Byty a rodinné domy

Tarif Standard 24 (D01d, D02d)

Jednotarifní produkt pro včeobecnou spotřebu - je vhodný pro zákazníky, kteří vyúžívají elektřinu pro běžnou spotřebu. Nepoužívají elektrické spotřebiče, které slouží k vytápění nebo ohřevu vody. Cena je platná po celých 24 hodin po všechny dny roku.

Tarif Standard AKU 8 (D25d, D26d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají pro akumulační vytápění nebo pro akumulační ohřev vody (8 hodin denně). Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 8 hodin denně.

Tarif Standard AKU 16 (D35d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají pro kombinované systémy elektrického vytápění a pro akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 16 hodin denně.

Tarif Standard PŘÍMOTOP (D45d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají pro přímotopné vytápění a pro akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 20 hodin denně.

Tarif Standard TEPELNÉ ČERPADLO (D55d, D56d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají na tepelné čerpadlo a pro akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 22 hodin denně.

Tarif Standard VÍKEND

Dvoutarifní produkt pro chaty a objekty určené k víkendovým pobytům, kdy režim levného proudu NT (nízký tarif) je celoročně stanoven od pátku 12 hodin do neděle 22 hodin. Tento produkt můžete využít pouze ve spojení s distribuční sazbou D61d.

Bytové jednotky (SVJ/BD)

Tarif Standard 24 (C01d, C02d, C03d)

Jednotarifní produkt pro včeobecnou spotřebu - je vhodný pro zákazníky, kteří vyúžívají elektřinu pro běžnou spotřebu. Nepoužívají elektrické spotřebiče, které slouží k vytápění nebo ohřevu vody. Cena je platná po celých 24 hodin po všechny dny roku.

Tarif Standard AKU 5 (C25d, C26d, C27d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají pro akumulační vytápění nebo pro akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 8 hodin denně.

Tarif Standard AKU 10 (C35d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají pro kombinované systémy elektrického vytápění a pro akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 16 hodin denně.

Tarif Standard PŘÍMOTOP (C45d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají pro přímotopné vytápění a pro akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 20 hodin denně.

Tarif Standard TEPELNÉ ČERPADLO (C55d, C56d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají pro vytápění pomocí tepelného čerpadla a pro akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 22 hodin denně.

Tarif Standard MĚSTO (D61d)

Jednotarif veřejné osvětlení, určený pro osvětlení veřejných prostranství. Tento produkt můžete využít pouze ve spojení s distribuční sazbou C62d.

Pro podnikatelé


 

Živnostníci a malé firmy

Tarif Standard 24 (C01d, C02d, C03d)

Jednotarifní produkt pro včeobecnou spotřebu – je vhodný pro zákazníky, kteří vyúžívají elektřinu pro běžnou spotřebu. Nepoužívají elektrické spotřebiče, které slouží k vytápění nebo ohřevu vody. Cena je platná po celých 24 hodin po všechny dny roku.

Tarif Standard AKU 8 (C25d, C26d, C27d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají pro akumulační vytápění nebo pro akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 8 hodin denně.

Tarif Standard AKU 16 (C35d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají pro kombinované systémy elektrického vytápění a pro akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 16 hodin denně.

Tarif Standard PŘÍMOTOP (C45d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají pro přímotopné vytápění a pro akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 20 hodin denně.

Tarif Standard TEPELNÉ ČERPADLO (C55d, C56d)

Dvoutarifní produkt pro zákazníky, kteří podstatnou část spotřebované elektřiny využívají na tepelné čerpadlo a pro akumulační ohřev vody. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka platnosti nízkěho tarifu je minimálně 22 hodin denně.

Tarif Standard MĚSTO (D61d)

Jednotarif veřejné osvětlení, určený pro osvětlení veřejných prostranství. Tento produkt můžete využít pouze ve spojení s distribuční sazbou C62d.

Střední firmy

Tarif Standard VN - (s rezervovanou kapacitou)

Jednotarifní a nebo dvoutarifní produkt určeny pro velkoodběry – je vhodný pro zákazníky, kteří mají roční (a měsíční) rezervovanou kapacitu a odbírají elektřinu na strany VN dodáno přímo do trafostanice. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka vysokého a nízkěho tarifu je dle předpisů PDS.

Tarif Standard VVN - (s rezervovanou kapacitou)

Jednotarifní a nebo dvoutarifní produkt určeny pro velkoodběry – je vhodný pro zákazníky, kteří mají roční (a měsíční) rezervovanou kapacitu a odbírají elektřinu na strany VVN dodáno přímo do trafostanice. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka vysokého a nízkěho tarifu je dle předpisů PDS.

Velké firmy a podniky

Tarif Standard VN - (s rezervovanou kapacitou)

Jednotarifní a nebo dvoutarifní produkt určeny pro velkoodběry – je vhodný pro zákazníky, kteří mají roční (a měsíční) rezervovanou kapacitu a odbírají elektřinu na strany VN dodáno přímo do trafostanice. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka vysokého a nízkěho tarifu je dle předpisů PDS.

Tarif Standard VVN - (s rezervovanou kapacitou)

Jednotarifní a nebo dvoutarifní produkt určeny pro velkoodběry – je vhodný pro zákazníky, kteří mají roční (a měsíční) rezervovanou kapacitu a odbírají elektřinu na strany VVN dodáno přímo do trafostanice. Odběr je rozdělen na dobu vysokého tarifu a nízkěho tarifu, kdy délka vysokého a nízkěho tarifu je dle předpisů PDS.

Pro věřejný sektor


Do této skupiny patří kraje, města, obce, svazky obcí a různé typy příspěvkových organizací.

Díky dobré znalosti municipální problematiky a individuálnímu přístupu vám pomůžeme najít nejvhodnější řešení vaších potřeb.

Pro více informaci neváhejte nás kontaktovat