Dodávky tepla (TV a TUV)

Tato nabídka je určena pro bytové domy, tj. především pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva (BD), které doposud nakupují teplo u tepláren.

Existují dva modely spolupráce:

Model I

ST Energy jako generální partner a dodavatel pro SVJ nebo BD na vlastní náklady naprojektuje a vybuduje plynovou kotelnu (buď jako samostatný zdroj, nebo jako součást více kombinovaných zdrojů), jejíž prostřednictvím bude dodávat tepelnou energii do jednotlivých domácností i společných prostorů, vč. měření spotřeby a fakturace.

Typický smluvní závazek na dodávky tepla se pohybuje mezi 3 až 5 lety s možností prodloužení podle vzájemné dohody.

Model II

ST Energy jako generální investor a dodavatel, na vlastní náklady naprojektuje a vybuduje plynovou kotelnu pro SVJ nebo BD (buď jako samostatní zdroj, nebo jako součást více kombinovaných zdrojů), jejíž prostřednictvím bude dodávat tepelnou energii do jednotlivých domácností a společných prostorů, vč. měření spotřeby a fakturace, přičemž investiční náklady na vybudování kotelny budou umořovány postupně během provozu.

Typický smluvní závazek na dodávky tepla se pohybuje mezi 8 až 10 lety s možností prodloužení podle vzájemné dohody.